Geschiedenis van de trekvaart

In de eerste helft van de 17e eeuw maakte de economie in  Nederland een ongekende bloei door.
Zeehavens als Amsterdam en Hoorn floreerden dankzij steeds toenemende internationale handel.
Het was de tijd van de welbekende Gouden Eeuw.

Voor deze bloeiende economie was goed transport natuurlijk onmisbaar.

 

In het moerassige westen van Holland van toen waren er nauwelijks verharde wegen, in het waterrijke Holland waren waterwegen soms de enige oplossing voor het in stand houden van goede verbindingen. Zo ontstond er in de 17e en 18e eeuw een uitgebreid netwerk van waterwegen dat zich uitstrekte tot in alle uithoeken van Holland.

Deze waterwegen werden intensief gebruikt door zeilschepen maar vooral ook door trekschuiten die, getrokken door paarden, zorgden voor het vervoer van goederen en personen volgens een stipte dienstregeling.

Tot in de tweede helft van de 19e eeuw floreerden de trekschuiten. Maar het wegennet werd allengs beter. De ontwikkeling van het spoorwegnet betekende tenslotte de doodsteek voor de trekschuit.

Maar gelukkig bleef het netwerk van kanalen en waterwegen grotendeels behouden. Niet meer zo intensief als destijds, maar toch kan men hier en daar, met name in het westen van Nederland, nog bruikbare jaagpaden vinden.

Een voorbeeld van een goed onderhouden jaagpad is te vinden langs de Hollandse IJssel,  met name het traject tussen Oudewater en Hekendorp. Hier onderhoudt onze Reederij  met de nauwkeurig nagebouwde trekschuiten Jan Salie en Jan Kordaat een verbinding tussen de twee historische steden Oudewater en Gouda.

Wij doen dit in nauwe samenwerking met Ron Le Poole uit Aarlanderveen die met zijn ervaren Belgisch trekpaard onze trekschuiten voortrekt en zo oude tijden doet herleven.

Wilt u ook eens ervaren hoe  het is om u  in absolute stilte , met alleen het geluid van de wind en golven door dit prachtige, typisch Nederlandse polderlandschap te laten vervoeren?

Neem dan contact met ons walkantoor op en laat u informeren over de aantrekkelijke  trekschuit-arrangementen die wij kunnen bieden.